Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi

Güzel Sanatlar Bölümü


KSÜ Rektörlüğü Güzel Sanatlar Bölümü, Bölüm Başkanı Öğr. Gör. Ali KOÇ, Erciyes Üniversitesi Güzel Sanatlar Enstitüsü Sanatta Yeterlililk Resim Anasanat Dalında "LETİŞİMESNE" başlıklı Yılsonu Atölye Sergisi düzenlemektedir.

Sergi 19-26 Haziran 2018 tarihleri arasında Erciyes Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Zafer Bayburtluoğlu Sergi Salonunda yapılacaktır.