Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi

Güzel Sanatlar Bölümü


Güzel Sanatlar Bölümü öğretim elemanlarından Öğr. Gör. Dr. Arzu MUSTAFAYEVA, Güzel Sanatlar Fakültesi öğretim elemanlarından Öğr. Gör. Alper ŞAKALAR ile birlikte katıldığı; 19-22 Nisan 2018 tarihleri arasında Antalya’da düzenlenen Uluslar arası Bilim, Sanat ve Kültür Sempozyumunda (ECSAC) gerçekleştirilen 500 sunum içerisinden “Investigation of Vocal And Piano Parties İn The Works Of Tofiq Quliev” isimli sunum ile birincilik ödülü almışlardır.